Hauge, Øystein

Hauge, Øystein

Høgskolelektor, teorikoordinator, Avd. for spesialisert kunst


FoU rapporter

FoU resultater

  • (Annet relevant/Other relevant)
Tlf: 55 58 73 28
E-post: oystein.haugeSPAMFILTER@khib.no

Øystein Hauge er utdannet Cand.philol. med fagene religionsvitenskap, nordisk språk og litteratur og samfunnskunnskap.

Spesialfelt: Religion og samtidskunst, kunstkritikk, film og kunstteori.

Han redigerte tidsskriftet ”Uten tittel - tekster fra Vestlandets kunstakademi” i perioden 1991 - 94, vært dekan samme sted og har i to perioder vært konsulent for UD sitt råd for billedkunst. Han har kuratert flere utstillinger, blant annet Vestlandsutstillingen 2008 (sammen med Finn Eirik Modahl) og skrevet tekster for mange av Norges fremste samtidskunstnere. Har vært fast kunstanmelder i Bergens Tidende siden 1993. Styremedlem i OCA - Office for Contemporary Art, Norway).

Hauge er bidragsyter til forskningsprosjektet ”Kulturjournalistikkens offentlighet” ved Institutt for Informasjons- og medevitenskap (UiB). Seneste publikasjon: "Kunstkritkkens marg" i samlingen "Kulturjournalistikk" (red: Knapskog/Larsen - SAP 2008)

Astri Inga Kamsvåg / 09.08.2010